Kip.Kiplekker

soorten stallen | biologisch

biologisch

Bij de biologische productie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met milieu, dier en mens. In allerlei voorschriften is vastgelegd wat daaronder wordt verstaan. Biologische kippen hebben meer ruimte in de stal dan scharrelkippen. En ze kunnen ook naar buiten. Ze hebben binnen en buiten veel ruimte om te scharrelen. Maar: ook al hebben de dieren veel ruimte, je ziet dat ze toch graag dicht bij elkaar blijven. Kippen zijn echte groepsdieren. Biologische kippen worden zo’n 10 weken oud en krijgen graan en biologisch voer.

Bij de productie van biologisch voer worden geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt, alleen natuurlijke. Voor het gebruik van diergeneesmiddelen gelden strenge regels en ook in de biologische houderij gebeurt dit uitsluitend als het niet anders kan. Voor een pluimveehouder is het kostbaar kippen op de biologische manier te houden. Dat zie je dan ook aan de prijs van biologisch kippenvlees; die is vaak een stuk hoger dan voor andere kipsoorten.