Kip.Kiplekker

KIP in de keten | duurzaam

duurzaam

Door duurzaam te werken wil de pluimveesector de kwaliteitsproducten leveren die de consument vraagt en daarbij het draagvlak voor de productie behouden. Het idee over duurzaamheid rust op drie pijlers: Planet (milieu), People (sociaal) en Profit (economie). Voor de pluimveesector zijn alle drie de pijlers van duurzaamheid: Planet, People en Profit even belangrijk. De juiste balans tussen die elementen is een zoektocht.

Daarnaast veranderen de wensen op het vlak van de voedselproductie ook met de tijd. Zo wordt bijvoorbeeld steeds meer gekeken naar dierenwelzijn. De sector blijft in beweging en richt zich steeds op toegevoegde waarde en een grote keuze in producten en de manier waarop ze tot stand komen. Zodat er voor elk wat wils te vinden is in het winkelschap.

Wat verstaan wordt onder (toegevoegde) waarde kan erg verschillen. Op dit moment krijgt dierenwelzijn in Nederland veel aandacht, maar de milieu-impact of voedselkwaliteit (smaak, beleving), kunnen ook belangrijk zijn voor waardetoevoeging.