Kip.Kiplekker

KIP in de keten | kwaliteit

kwaliteit

De meeste pluimveebedrijven in Nederland nemen deel aan de Integrale Keten Beheersing (IKB), een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van pluimveevlees. Het systeem is opgezet om de consument een hoogwaardig en veilig product te garanderen. De IKB Kip-regeling waarborgt de kwaliteit van voedingsmiddelen in samenhang met de gezondheid van mens, dier en milieu. IKB omvat een systeem voor de registratie van vee in alle stadia van de productieketen, van het boerenbedrijf tot het slachthuis en de winkel. In elke fase is bekend wat er in de voorgaande fase is gebeurd. IKB Kip omvat dus de totale productiekolom, zoals pluimveehouderijen, verwerkende bedrijven en verkooppunten.

IKB-deelnemers verstrekken garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst. De deelnemende boeren krijgen een certificaat. De IKB-controles omvatten onder andere administraties en bedrijfsvoering, huisvesting en stalsystemen, diervoeding, medicijngebruik, diergezondheid, aan- en afvoer van dieren, transport, productveiligheid en hygiëne. Bij IKB worden geen extra eisen gesteld die gericht zijn op het milieu of dierenwelzijn. Het keurmerk voor Integrale Keten Beheersing (IKB) geeft aan dat bij productie, transport en verwerking van kip de regels worden nageleefd en dat extra controles plaatsvinden. Het IKB-keurmerk staat niet altijd op de verpakking.