Kip.Kiplekker

KIP in de keten | welzijn

welzijn

In Nederland is dierenwelzijn een belangrijke component van een duurzame bedrijfsvoering op een veehouderijbedrijf. Toch is het niet altijd even goed duidelijk welke maatstaven er gehanteerd moeten worden om te kunnen beoordelen of een dier zich prettig voelt. Elke diersoort heeft andere behoeftes en gedrag. Daarom is op nationaal en Europees niveau tot uitgangspunt genomen dat bij het houden en huisvesten van productiedieren zoveel mogelijk rekening gehouden moet worden met het natuurlijk gedrag van de dieren.

Maar hoe meet je het welzijn van een kip? Dat is volgens onderzoekers steeds beter in beeld te krijgen. Ze werken mee aan de ontwikkeling van een Europese welzijnsmonitor voor vleeskuikens. De welzijns-monitor levert een groot aantal meetpunten waaraan je kunt zien of de dieren op een goed welzijns-niveau leven. Uitgangspunt zijn gegevens als de afwezigheid van ziekte, honger, dorst en angst bij kippen. Het idee achter het onderzoek is een gestandaardiseerde methode te krijgen om het welzijnsniveau van dieren vast te stellen