Kip.Kiplekker

de houderij | Wat is een pluimveehouderij?

Wat is een pluimveehouderij?

De pluimveehouderij is het bedrijf van een boer of boerin die pluimvee (kippen) houdt. Deze kippen worden gehouden voor het vlees of de eieren. De kippen voor de productie van eieren heten leghennen en de dieren voor de productie van vlees heten vleeskuikens. Ze zitten in grote stallen op het erf van de boer. In Barneveld bevindt zich het Nederlands Pluimveemuseum, dat geheel gewijd is aan de geschiedenis van de pluimveehouderij.