Kip.Kiplekker

de kip | Hoe ziet een kip eruit?

Hoe ziet een kip eruit?

Een kip is een loopvogel. Ze heeft vleugels, maar kan daar alleen een beetje mee fladderen en niet hoog in de lucht vliegen. Een kip heeft geen tanden en kiezen, toch kan ze hard voedsel eten zoals maïskorrels.

vleugels
Haar vleugels gebruikt een kip om te fladderen.

poten
De huid van de poten bestaat uit schubben. De meeste kippensoorten hebben drie voortenen en een achterteen. Met hun scherpe nagels kunnen ze goed graven en scharrelen.

kam
De kam van een kip is kleiner dan die van een haan.

snavel
Een kip gebruikt haar snavel om te pikken op de grond of naar andere kippen.